Skuteczna termoizolacja

Życie jest sztuką wyboru, a my jako konsumenci – mamy możliwość wyboru różnych materiałów w celu wykonania ocieplenia naszego domu. I temat jest zarówno ważny w temacie izolacji ścian, jak i izolacji dachu. Nie bez znaczenia będzie zarówno wybór danego dostępnego produktu – jak też kwestia odpowiedniego położenia tej izolacji. Bo o skuteczności termoizolacji świadczy[…]

Lambda

Właściwie na każdej stronie internetowej i w każdym katalogu dotyczącym tematu izolacji dachów, izolacji ścian czy ogólnie termoizolacji domów co chwilę mamy do czynienia z lambdą. Ale o co tu chodzi? Lambda to współczynnik przewodzenia ciepła. Mówi nam on jaka ilość ciepła przejdzie przez dany materiał i nie ma na to wpływ grubość produktu- bo[…]

Budowa i montaż płyt Thermano

Płyty Thermano to poliizocyjanurat, który jest zabezpieczony warstwą gazoszczelną. Warstwa ta składa się z folii aluminiowej i polimerów. Ma ona na celu utrzymanie stałych właściwości termoizolacyjnych tego produktu – szacowaną normatywnie na 50lat! Dzięki warstwie zewnętrznej – Thermano ma niezmiennie 90% komórek zamkniętych wypełnionych gazem i niski współczynnik przewodzenia ciepła. Kolejnymi wartościami charakteryzującymi piankę PIR[…]