Budowa i montaż płyt Thermano

Płyty Thermano to poliizocyjanurat, który jest zabezpieczony warstwą gazoszczelną. Warstwa ta składa się z folii aluminiowej i polimerów. Ma ona na celu utrzymanie stałych właściwości termoizolacyjnych tego produktu – szacowaną normatywnie na 50lat! Dzięki warstwie zewnętrznej – Thermano ma niezmiennie 90% komórek zamkniętych wypełnionych gazem i niski współczynnik przewodzenia ciepła. Kolejnymi wartościami charakteryzującymi piankę PIR zawartą w płytach Thermano jest mała nasiąkliwość – na poziomie <2%, bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na związki organiczne. Dzięki swoim właściwościom wykorzystywana była jako izolator w promach kosmicznych, co świadczy o wartości tego materiału i jego nowoczesności.

Jak montować płyty Thermano? Jest to bardzo łatwe – dzięki zastosowanej metodzie piórko-wpust.  Przede wszystkim należy też zwrócić uwagę na to, żeby pomiędzy łączeniami płyt nie tworzyły się mostki cieplne. W tym celu warto użyć dostarczonej przez producenta taśmy aluminiowej. Sam montaż jest szybki i nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani wielkich umiejętności.